Privacyverklaring

Beursnoob (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over ‘ons’, ‘onze’, ‘wij’ en ‘website’) respecteert uw privacy. Tijdens het gebruik van onze website worden gegevens verzameld. Beursnoob is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

§1. Contactgegevens

Beursnoob
Website: https://beursnoob.nl
E-mail: privacy@beursnoob.nl

§2. Gegevensverwerking

Beursnoob verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of in correspondentie

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wij analyseren daarnaast uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Wij analyseren uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Wij verwerkt geen persoonsgegevens en hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of gebruikers jonger dan 16 jaar, tenzij deze bezoekers of gebruikers toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen de leeftijd echter niet controleren en raden daarom ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op doormiddel van bovenstaand e-mailadres.

§3. Bewaartermijn

Beursnoob bewaart gegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om deze gegevens te bewaren. Accountgegevens worden bewaard zo lang het gebruikersaccount actief is of voor zover dit nodig is om diensten te verlenen. Indien u niet meer gebruik wenst te maken van onze producten of diensten en daarmee ook uw gegevens wilt laten verwijderen, kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen middels bovenstaand e-mailadres.

§4. Delen van gegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen daarnaast – al dan niet verplicht – gegevens delen met een aantal vertrouwde derden. Dit betreft:

 1. Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd en ons vragen de informatie openbaar te maken
 2. Derden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven
 3. Externe leveranciers van diensten, zoals data-verwerkingsleveranciers of web-analytics tools, zoals Google Analytics
 4. Om de rechten en eigendommen van Beursnoob te beschermen en te verdedigen (waaronder het toezien op de naleving van onze voorwaarden)

§5. Gegevensverwerking door derden

Op onze website treft u links aan naar andere websites (affiliate links). Beursnoob is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met informatie en gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website(s) die u bezoekt.

§6. Cookies

Beursnoob gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren door inzage te krijgen in het bezoek, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers en gebruikers.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In dat geval vragen wij u onze website ook niet langer te gebruiken en/of te bezoeken.

Op deze website worden tevens cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

§7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft daarnaast het recht op gegevensoverdraagbaarheid en kunt bij ons een verzoek indienen om de gegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander of een door u gekozen organisatie te sturen.

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw gegevens, een schriftelijk verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens sturen naar bovenstaand e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart of onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren en willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

§8. Beveiliging en bescherming

Beursnoob neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij kunnen echter nooit garanderen dat gegevens bij een hackpoging niet ongewenst openbaar worden gemaakt en kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen hiervan. Wij adviseren u gebruik te maken van een lang en sterk wachtwoord, enkel voor het bezoek en gebruik van onze website. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaand emailadres.

Artikelen

Share This