Beleggen in de iShares Clean Energy ETF

De komende jaren wordt er flink geïnvesteerd in de transitie naar duurzamere en schonere vormen van energie. Olie en gas zijn op lange termijn niet meer de toekomst. De energiesector is hard aan het vernieuwen. Door te beleggen in de iShares Clean Energy ETF kunt je als belegger profiteren van deze duurzame ontwikkelingen.

Wat is de iShares Clean Energy ETF?

De Clean Energy ETF van iShares belegt in vele verschillende bedrijven die actief zijn in de productie van schone energie of de levering van apparatuur en technologie voor schone energie uit zowel ontwikkelde als opkomende markten. Bedrijven die een bepaalde koolstofemissiedrempel overschrijven worden uitgesloten van deze ETF. De ETF is nadrukkelijk bedoeld voor beleggers die geloven dat op middellange tot lange termijn goede stappen worden gezet naar een schonere energiesector.

Product:iShares Global Clean Energy UCITS ETF
Ticker, ISIN:IQQH (Xetra beurs), IE00B1XNHC34
Kosten:0,65%
Doel:Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit 30 van de grootste wereldwijde ondernemingen die actief zijn in de sector van de schone energie.

Clean Energy en ESG kenmerken

De ETF promoot ecologische of sociale kenmerken, maar hanteert geen duurzame beleggingsdoelstelling. Het fonds streeft ernaar ecologische en sociale kenmerken te promoten door de prestaties van de S&P Global Clean Energy Index te repliceren:

  1. Bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten die geacht worden negatieve ecologische en/of sociale gevolgen te hebben worden uitgesloten van de ETF;
  2. Bedrijven waarvan is geconstateerd dat ze algemeen aanvaarde internationale normen en standaarden hebben geschonden of dreigen te schenden worden tevens uitgesloten;
  3. Alleen bedrijven waarvan is geconstateerd dat ze betrokken zijn bij de productie van schone energie of de levering van technologie en apparatuur voor schone energie en;
  4. Blootstelling aan beleggingen die kwalificeren als duurzame beleggingen worden opgenomen in het fonds.

Het fonds houdt een minimumpercentage aan duurzame beleggingen aan. Onder duurzame beleggingen wordt verstaan: beleggingen in emittenten of effecten die bijdragen aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan deze doelstellingen, en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen. Bij elke herschikking van de index worden de ecologische of sociale indicatoren van alle beleggingen die als duurzaam kwalificeren, gescreend ten opzichte van bepaalde minimumwaarden. Wanneer een belegging is geïdentificeerd als zijn gerelateerd aan activiteiten die worden geacht zeer negatieve ecologische en sociale gevolgen te hebben, komt deze niet in aanmerking als duurzame belegging.

Risico

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De iShares Clean Energy ETF belegt in specifieke sectoren, landen, valuta’s en bedrijven. Dit betekent dat het fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen in het fonds worden daarnaast beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Door de goede spreiding van het fonds heeft het een risiconiveau van 5.

Lees meer over risico bij beleggen →

Rendement

Het rendement van de ETF is nogal grillig. Doordat de ETF veel bedrijven bevat die actief zijn in nieuwe opkomende markten is het rendement op korte termijn erg onzeker. Zo was het rendement in 2020 maar liefst +140,2%, in 2021 -24,1%, in 2022 -5,6% en afgelopen jaar kreeg het rendement van de ETF opnieuw een flinke dreun met een negatief rendement van -20,5%.

Rendement iShares Clean Energy ETF – iShares (januari 2024)

De ETF is dan ook nadrukkelijk bedoeld voor beleggers die geloven in de middellange tot lange termijn. Kijken we naar de afgelopen 5 jaar, dan heeft de ETF ten opzichte van de AEX een sterke performance laten zien. Het rendement betreft 58,41%, ten opzichte van 51,04% van de AEX. Ten opzichte van de S&P 500 loopt de ETF in rendement achter. Dit kwam met name door de sterke performance van de S&P500 in 2023.

Rendement iShares Clean Energy ETF t.o.v. S&P500 en AEX – Google Finance

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling van de ETF kan op ieder moment wijzigen. Op moment van schrijven bestaat de ETF voor bijna de helft aan nutsbedrijven met een weging van 45,18%, gevolgd door bedrijven in de industrie (25,41%) en IT (24,27%). Verder valt op dat het merendeel van de bedrijven gevestigd is in de Verenigde Staten, ruim 34%. Dit is niet gek, veel bedrijven hebben een beursnotering in de VS. China volgt op de tweede plaats met een weging van bijna 15%.

Bekijk actuele portefeuilleverdeling →

Portefeuilleverdeling iShares Clean Energy ETF – iShares

Dividend

Een aantal bedrijven die deel uitmaken van de ETF keren met enige regelmaat dividend uit aan de aandeelhouders. In tegenstelling tot veel andere ETF’s, keert de ETF dit dividend rechtstreeks uit aan de aandeelhouders. Je kunt dit dividend vervolgens zelf herbeleggen. Het betreft een halfjaarlijks dividend. Verwacht zeker geen vetpot; in 2022 betrof het dividend $0,058 cent. In 2023 was dit $0,071.

Dividend uitkeringen iShares Clean Energy ETF – iShares

Waarom beleggen in de iShares Clean Energy ETF?

De energiesector is de laatste jaren hard aan het vernieuwen. Olie en gas zijn op lange termijn niet meer de toekomst. Ook de grote oliereuzen geven dit nu openlijk toe. Ook zij gaan de komende jaren veel meer investeren in schone energie. Er wordt vooral ingezet op zonwind en waterstof. Het is nog maar de vraag of de traditionele bedrijven, die altijd goud geld hebben verdiend aan het verkopen van olie en gas, mee kunnen gaan in de snelle ontwikkelingen. Welk bedrijf op lange termijn succesvol blijkt te zijn, is op voorhand niet te zeggen. Juist daarom is het goed om te spreiden in een breed mandje van bedrijven die actief zijn rondom de energietransitie en productie van schone duurzame energie.

Lees meer over beleggen in Clean Energy →

Hoe kan ik beleggen in de iShares Clean Energy ETF?

Beleggen in de ETF kan op verschillende beurzen. Het is aan te raden de ETF in de eigen valuta aan te schaffen. Eventuele verlies aan wisselkoersen wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt. De ETF is in euro aan te schaffen op de Borsa Italiana (ticker INRG) of op de Deutsche Boerse Xetra (ticker IQQH). De ETF noteert onder de ISIN IE00B1XNHC34.

Beursnoteringen iShares Clean Energy ETF – iShares

iShares Clean Energy ETF bij DEGIRO kopen

De iShares Clean Energy ETF is een goede ETF om direct gespreid te beleggen in vele duurzame beleggingen. Je belegt direct goed gespreid in bedrijven die actief zijn in de sector van schone energie. De ETF is beschikbaar bij DEGIRO op zowel de Borsa Italiana als Deutsche Boerse Xetra.

Kernselectie DEGIRO

Nog meer goed nieuws; de iShares Clean Energy ETF valt onder de kernselectie van DEGIRO. Je kunt de ETF hierdoor eenmaal per maand tegen lage kosten aan je portefeuille toevoegen. Op deze manier kun je als belegger het rendement van je portefeuille optimaliseren en zonder al teveel transactiekosten je portefeuille gemakkelijk diversifiëren.

Alles over de kernselectie van DEGIRO →

Product:iShares Global Clean Energy UCITS ETF
Ticker, ISIN:IQQH (Xetra beurs), IE00B1XNHC34
Kosten:0,65%
Doel:Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit 30 van de grootste wereldwijde ondernemingen die actief zijn in de sector van de schone energie.
w

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Geplaatst door Beursnoob
Op 17 januari 2024

Artikelen

Gerelateerde artikelen

Share This